Gegevens Maxmedical

Maxmedical

Natuurgeneeskundig therapeut     code 9006

Orthomoleculair therapeut              code 1011 TL

Adres :                                                      Hoogstraat 348

postcode                                                 5654 NJ Plaats  Eindhoven

Tel:                                                           040-2514964

Behandel plaats  cliënt                    Eindhoven  / op afspraak lokatie

BATC beroeps registratie nr        : BR001974                

AGB zorgverleners code               : 90/047898

MBOG licentiecode                        : 1011 TL          

AGB zorgverleners code                : 90/56471     

Klacht- en Tuchtrecht nr.             : KB.  13021596

Kamer van Koophandel nr.          :  57645558

BTW nr.                                                 : 1146.09.056